Facebook bedrijfspagina Asselien

Asselien is inmiddels ruim twee jaar actief op facebook met een persoonlijke pagina “Asselien Broekhuis” die uitsluitend gebruikt wordt voor zakelijke doeleinden. De bedrijfspagina “AsselienNL”, inmiddels ook ruim twee jaar oud, bleef tot nog toe onbenut. Hier komt verandering in.

Er is besloten om in een kort tijdsbestek compleet over te stappen naar de bedrijfspagina “AsselienNL”. Met alleen een bedrijfspagina wil Asselien duidelijkheid geven aan haar “volgers” dat zij alleen zakelijke nieuwsfeiten zullen zien, horen en lezen.

Omdat Asselien graag nauw in contact staat met haar “volgers” kunnen mensen blijven reageren op berichten die hier worden geplaatst. Sterker nog; Asselien vraagt regelmatig om input over haar ontwerpen en zo kunnen “volgers” mee helpen aan een duurzame groei van het bedrijf. De hulp van deze betrokken “volgers” wordt zeer gewaardeerd en uit zich op diverse manieren; van o.a. een wel gemeende dank je wel, of een eervolle vermelding tot het schenken van een ontwerp.

Voor een ieder die betrokken is bij Asselien óf wil zijn, verzoeken wij de bedrijfspagina “AsselienNL” op Facebook te “liken” vóór 30 september, zo blijft u ongestoord op de hoogte van alle nieuwe ontwerpen, expositie’s, en ander nieuws.

Namens Asselien.nl
Hartelijke groeten,

Asselien Broekhuis