Groenbewustzijn creëren, plan van aanpak – deel 1

Groenbewustzijn
De urgentie om ‘groen’bewust te leven wordt voor ons allen groter vanwege klimaatverandering.

Bekijk de video met Marjan Minnesma waarin zij stap voor stap helder uitlegt waarom groenbewustzijn noodzakelijk is.

Op basis van dit dilemma vormen zich drie groepen mensen:
1. Een groep die het probleem erkent en er wat aan doet.
2. Een groep die het probleem erkent maar er niets aan doet.
3. Een groep die zich niet bewust is van het probleem.

Onze aanpak
Groepen 2 en 3 verdienen aandacht. Als we ons op de tweede groep gaan focussen zal deze (deels) verschuiven naar groep 1. Groep 1 zal hierdoor groeien waardoor eveneens de invloed op groep 2 en 3 een extra boost krijgt.

In de volgende nieuwsbrief meer over onze visie…