Groenbewustzijn creëren, plan van aanpak – deel 2

Groenbewustzijn creëren, plan van aanpak – deel 2

Klimaatverandering tegengaan door ‘groen’bewustzijn te creëren.

We beginnen bij de kinderen (een groot deel hiervan zal in groep 3* vallen). Wanneer wij de kinderen groenbewustzijn kunnen meegeven zal dit waarschijnlijk ook invloed hebben op de ouders (we vermoeden hiermee de ouders die in groep 2* en 3* vallen ook deels te bereiken).

Groep 1; een groep die het probleem erkent en er wat aan doet.
Groep 2*; een groep die het probleem erkent maar er niets aan doet.
Groep 3*; een groep die zich niet bewust is van het probleem.

Doel is om van een ‘negatieve voetafdruk’ een neutrale óf zelfs positieve voetafdruk te maken. Hoe groter de verschuiving van een negatieve voetafdruk naar positieve voetafdruk hoe gunstiger het klimaat wordt voor de kinderen in de toekomst.

Hoe gaan wij dit doen?
1. Kennis
2. Inzicht
3. Gedrag

Visie groenbewustzijn
Het is belangrijk dat de aanpak structureel is en een lange termijn visie heeft. En waar kan je nu beter beginnen met zaaien dan bij kinderen? Zij zijn immers de volwassenen van de toekomst. ‘Groen’bewustzijn creëren door spelenderwijs te leren wat de invloed van hun gedrag is op de natuur/het milieu èn andersom. Waardoor zij op hun beurt dit weer overbrengen op hun kinderen. Bijkomend voordeel is dat het positieve groene gedrag van kinderen daarnaast ook invloed zal hebben op hun eigen ouders.

Voordelen groenbewustzijn
Wanneer kinderen zich meer bewust zijn van hun invloed op het milieu en hier positief naar handelen, of in een groenere (bomen|planten|bloemen) omgeving wonen, spelen en leren, kent dit alleen maar voordelen; op de korte termijn verbeterd de gemoedstoestand, op de langere termijn stimuleert het de nieuwe economie.

Korte termijn effecten van een groenere (bomen|planten|bloemen) omgeving:
★ Gezonde(re) school- en leefomgeving
★ Vrolijke kinderen
★ Stimuleert de ontwikkeling van creativiteit
★ Betere schoolprestaties
★ Lager ziekteverzuim

Lange termijn effecten van groenbewustzijn creëren:
★ Stimuleert gedrag dat bijdraagt aan een beter milieu voor nu en in de toekomst
★ Investeren in de nieuwe economie (recycling|up-cycling|circulaire economie)
★ Werken aan een duurzame en noodzakelijke lange termijn oplossing van klimaatverandering

Kortom; alleen maar win-win!

In de volgende nieuwsbrief meer over ons onderzoek…