Groenbewustzijn creëren, plan van aanpak – deel 3

Groenbewustzijn creëren, plan van aanpak – deel 3

Onderzoek
Om de status en behoefte aan ‘groen’bewustzijn te peilen zijn we in gesprek gegaan met o.a. basisscholen, groenorganisaties en Pabo’s, gemeente en provincie. Alle partijen zien de noodzaak en willen groenbewustzijn stimuleren. Daarnaast geeft 89,5% van de ondervraagde basisscholen aan meer ‘groen’educatie te willen geven dan zij nu doen.

Ook de landelijke overheid vindt groenbewustzijn in het (basis)onderwijs belangrijk. Dit blijkt aan het aantal kerndoelen (opgesteld door ministerie van onderwijs, cultuur & wetenschap, OCW) die raken aan dit onderwerp.

Conclusie
Iedereen is het er dus over eens; groeneducatie is belangrijk! Toch wordt hier over het algemeen zeer weinig aandacht aan besteed.

Als we kijken naar de kerndoelen; raken 11 van de 58 kerndoelen geheel of gedeeltelijk aan het onderwerp en zijn er daarnaast nog eens 3 kerndoelen die aan het onderwerp linken. In vergelijking met de Nederlandse taal (12 kerndoelen) en rekenen (11 kerndoelen), waarop bij verreweg de meeste scholen de nadruk ligt zou je kunnen zeggen dat groeneducatie een vergelijkbare dan wel 3de belangrijke positie inneemt. Helaas is dit niet het geval.

Van de ondervraagde basisscholen besteed 58% minder dan 50 uur per jaar aan groeneducatie (waarvan zelfs 25% minder dan 25 uur). Dit komt neer op minder dan 5% van de tijd die een kind op school besteed in plaats van de te verwachten 15% wanneer je het aantal kerndoelen vertaald naar procenten. Met andere woorden; er is dus werk aan de winkel…